Formació

Docència

Investigació

Publicacions

Gestió Acadèmica

Mireia Llinàs Grau

Publicacions

LLibres

Llinàs Grau, M. i A. Reeves (1995) English Grammar: An Introductory Description, Col.lecció Materials no. 18 , Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona.

Llinàs Grau, M. (2001) Petites Paraules. ¿D’On surt la gramàtica?, Biblioteca Universal Empúries, no.149, Barcelona: Editorial Empúries.

Llinàs Grau, M. (2006) Primeres Paraules. Com aprenen a parlar els nostres fills, Biblioteca Universal Empúries, no.204, Barcelona: Editorial Empúries.

Capdevila, M. , H. Curell, i M. Llinàs, (2006)a. Introduction to English Descriptive Grammar. Volume 1, Col.lecció Materials no. 173, Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona.

Capdevila, M. , N. Cuartero, H. Curell, i M. Llinàs, (2006)b. Introduction to English Descriptive Grammar. Volume 2, Col.lecció Materials no. 173, Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona.

Llinàs i Grau, M, M. Capdevila i Batet, J. Dominguez, M. Moyer, E. PLadevall i Ballester i S. Tubau i Muntañá (2008) Basic Concepts for the Analysis of English Sentences.
Col.lecció Materials no. 204, Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona.

Articles

Llinàs Grau, M. (1990) “Incorporation and the syntax of some verbal sequences” Anuari d'Anglès Volumen: XXI-XXII, Universitat Autònoma de Barcelona.

Llinàs Grau, M. (1991)“Verbs de 'restructuració' o verbs de 'no-restructuració'”, Llengua i Literatura. Revista actual de la societat Catalana de Llengua i Literatura Vol.4 , Barcelona.

Llinàs Grau, M. (1991) ”The 'affix-like' status of certain verbal elements”, Catalan Working Papers in Linguistics Vol.1, Universitat Autònoma de Barcelona.

LLinàs Grau, M. (1992) “Contrasting verbal sequences. Government and Binding approaches”, Atlantis. Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos Vol. XIV, La Laguna.

Llinàs Grau, M. (1993) “An incorporation analysis revisited”, Catalan Working Papers in Linguistics Vol.3, Universitat Autònoma de Barcelona.

Capdevila Batet, M. i M. LLinàs Grau (1995) “The acquisition of negation”, Atlantis. Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos Vol.XVII , La Laguna.

LLinàs Grau, M: (1997) “Patterns of verbal complementation in the speech of a pre-two-year-old girl”, Revista Canaria de Estudios Ingleses Vol 34, La Laguna.

Capdevila Batet, M. i M. LLinàs Grau (1997) “La pobresa gramatical del primer estadi de l'adquisició lingüística: raons i evidència”, Llengua i Literatura. Revista actual de la societat Catalana de Llengua i Literatura Vol.8 , Barcelona.

LLinàs Grau, M. (1997) “The Functional Category Revolution: Some Essential Observations” Atlantis. Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos Vol XIX , Logroño.

LLinàs Grau, M. (1998) “Verb-Complement Patterns in Early Catalan”, University of Massachusetts Occasional Working Papers (UMOP) Vol. 22, University of Massachusetts, Amherst, EUA.

LLinàs Grau, M. i M. Coll Alfonso (2001) “Telic Verbs in Early Catalan”, Probus Vol 13.1, Holanda: Mouton

Llinàs Grau, M. (2003) a. ”Caminando hacia la gramática: una perspectiva teórica” (Artículo a debate), Cognitiva. Revista de Psicología Experimental Volumen: 15.2 . Monográfico. “El desarrollo del lenguaje”, Fundación Infancia y Aprendizaje, Manuel Carreiras (Universidad de La Laguna).

Llinàs Grau, M. (2003) b. “De la Gramática Universal a la Gramática Particular” (Réplica a los comentarios) , Cognitiva. Revista de Psicología Experimental Volumen: 15.2 . Monográfico. “El desarrollo del lenguaje”, Fundación Infancia y Aprendizaje, Manuel Carreiras (Universidad de La Laguna).

Rosselló, J. , M. Llinàs Grau i A. Bel (2003) ”A l’entorn de
l’adquisició de la sintaxi i del seu estudi”, Caplletra. Revista
Internacional de Filologia Vol. 35., València.

Llinàs Grau, M. i S. Tubau Muntañá (2005) ”Reflections on the Early Schwa and Minimalism, Homenaje a Antonio Garnica, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla , I.S.B.N. 84-472-0843-5.