Formació

Docència

Investigació

Publicacions

Gestió Acadèmica

Mireia Llinàs Grau

 

Gestió Acadèmica

 

1993-1994

Coordinadora de la Titulació de Filologia Anglesa
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

 

1995-1997

Vicedegana de Professorat i d'Estudiants
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

 

2004-2006

Sostcoordinadora de la matèria d'anglès de les Proves d'Accés a la Universitat, Consell Interuniversitari de Catalunya, Generalitat de Cataluña

 
2006-2008

Coordinadora de la Titulació de Filologia Anglesa
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

 

2008 - 2011

Direcció del Departament de Filologia Anglesa
Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona