Formació

Docència

Investigació

Publicacions

Gestió Acadèmica

Mireia Llinàs Grau

Docència

Assignatures

Primer i segon cicle
Llengua anglesa I, Llengua Anglesa III, Llengua anglesa: Gramàtica descriptiva de l’anglès I, Llengua anglesa: Gramàtica descriptiva de l’anglès II, Gramàtica anglesa, Paradigmes de la investigació lingüística anglesa, Segona llengua (anglès), Sintaxi anglesa, Sintaxi anglesa I, Sintaxi anglesa II, Sintaxi anglesa avançada, Teoria sintàctica anglesa.

Tercer cicle
L’estructura de l’oració: Enfocaments generativistes, Descripció de l’anglès a partir de la teoria dels principis i els paràmetres, Sintaxi anglesa, Gramàtica Generativa: Models i aplicacions, Sintaxi anglesa: Gramàtica generativa, Estudis de sintaxi anglesa, Adquisició de primeres i segones llengües.

Projectes docents

2004 -2005: 2004MQD-00071
Acció directa per millorar les condicions d'aprenentatge dels alumnes de dues assignatures troncals de primer de Filologia Anglesa, mitjançant la creació d'una pàgina web interactiva,
Departament d’Universitats Recerca i societat de la Informació; Generalitat de Catalunya

Programa Argó
Projecte d'Innovació Educativa, Institut de Ciències de la Educació,
Universitat Autònoma de Barcelona

Direcció de treballs de recerca

1998

The Acquisition of the A/N order in Bilingual Children (Catalan/ English)
Montserrat Pericot

2003

The Syntax of Restrictive Relative Clauses in Child English and Catalan: A Minimalist Account
Susagna Tubau Muntañà

2003

Verbal Inflectional Morphology in Broca’s Aphasia
Silivia Martinez
(co-direcció: A. Gavarró. Dept. Filologia Catalana)

2004

The Acquisition of Subjects in Child English
Elisabet Pladevall

Direcció de tesis doctorals

1996

The Prefunctional Stage in Language Acquisition: Evidence from English and Catalan
Montserrat Capdevila i Batet
Universitat Autònoma de Barcelona

2007

Child and Adult Non-native Subject Development: A Bi-directional Study of English and Spanish
Elisabet Pladevall Ballester
Universitat Autònoma de Barcelona